Kinderen

Het kind zichzelf laten zijn is het grootste geschenk dat jij aan jouw kinderen kunt geven!

Herken jij één van de volgende uitspraken?

- Mijn kind heeft een trauma opgelopen en ik wil begeleiding voor hem of haar.

- Mijn kind wordt gepest op school en ik voel mij ongelukkig hierdoor en wil een oplossing die beklijft.

- Mijn kind is zo eigenzinnig en out of the box (zeer authentiek), ik weet mij daar als ouder geen raad mee.

- Mijn kind is zeer intelligent (hoeft niet perse hoogbegaafd, begaafd kan ook), hij of zij verveelt zich op school en ik maak mij daar zorgen over. Wat te doen?

- Ik voed mijn kind op mijn eigen wijze op, die zeer afwijkt van dat wat maatschappelijk gewenst is, ik volg geheel mijn hart. Ik zou hier graag gesteund bij willen worden en aangemoedigd.

Dit waren mijn uitspraken, waarin ik inmiddels mijn weg en oplossingen voor heb gevonden. Mijn kinderen zijn heel goed terecht gekomen en ik weet ze nu ook op de juiste manier te begeleiden, heb daar nu de kennis en skills voor. Ik gun dit ook jou en jouw kind! En met goede begeleiding en aanmoediging weet ik zeker dat het haalbaar is!

Lees hier mijn visie

Ik bied het volgende aan:

• Individuele begeleiding ouder

• Individuele begeleiding kind

• Trauma begeleiding.
Hierbij ga ik doormiddel van een intake gesprek kijken wat voor een trauma het kind heeft opgelopen, vervolgens inventariseer ik welke patronen en overlevingsstrategie het kind heeft ontwikkeld. Ik ga ook dieper kijken, wil weten waardoor het trauma kon gebeuren, wat wordt gefaciliteerd. Wat zit in het kind dat een ingang bood voor het trauma. Na het intakegesprek begeleid ik het kind om het trauma te omarmen, te ervaren en te verwerken. Vervolgens begeleid ik het kind met de ontwikkeling van datgene dat nodig is om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt!

• Begeleiding bij hoog sensitiviteit.
Kinderen te Leren omgaan met hoogsensitiviteit en ruimte voor hun op school creëren Wat heeft het kind nodig, waarin ervaart het dissonantie. Dit uitzoeken, in kaart brengen en het kind begeleiden.

• Begeleiding bij pesten op school.
Ik leg de nadruk op het vinden van oplossingen bij de kinderen die gepest worden. Wat hebben zij nodig om ervoor te zorgen dat zij niet meer gepest worden. Gebrek aan zelfvertrouwen is een heel goed voorbeeld. Door de kinderen zo te begeleiden dat zij meer zelfvertrouwen krijgen zal het pesten vanzelf ophouden.

• Begeleiding van ouders van kinderen die heel authentiek zijn, goed weten wat ze wel of niet willen en zichzelf willen zijn.
Mijn kind is zo eigenzinnig en out of the box (zeer authentiek), ik weet mij daar als ouder geen raad mee. Ik leer je omgaan met de hoge authenticiteit van jouw kind en verder leer ik jou jouw kind te begeleiden wanneer het geconfronteerd word met de consequenties hiervan.

• Begeleiding bij hoge intelligentie van het kind
Hierbij geef ik ondersteuning en aanmoediging en ga ik samen met jou de mogelijkheden en de stappen bekijken en creëren die nodig zijn om jouw kind meer uitdagingen te geven.

Mijn visie ten aanzien van de opgroei, begeleiding van kinderen

Als uitgangspunt heb ik dat een kind precies goed is zoals het is! En dat is het belangrijkste dat wij naar het kind kunnen uitstralen! Elk mens heeft een basis, naar mijn mening bestaande uit Eigenliefde, die zich uit in Eigenwaarde, Authenticiteit en Bewustzijn. Eigenwaarde, wat vind je jezelf waard. De eigenwaarde stijgt bij meer eigenliefde . Authenticiteit, hoezeer ben jij gewoon jezelf. De authenticiteit stijgt bij meer eigenliefde. Bewustzijn, hoe goed ken jij jezelf (sterke – en zwakkere persoonlijke kanten en talenten) en jouw plek in de wereld. Het bewustzijn vergroot bij meer eigenliefde, want de hang naar het weten neemt dan toe.

Onze taak is om de kinderen zichzelf te laten zijn, van zichzelf te laten houden en te leren dat dit DE manier is om in het leven te staan. Hun aangeboren nieuwsgierigheid komt dan het beste tot zijn recht en we creëren daarmee een veilige plek waar eigenwaarde, authenticiteit en bewustzijn een prominente plaats hebben. Wat ik ook heel belangrijk vind om de kinderen aan te leren, is dat ze NIEMAND (DE WERELD) KUNNEN VERANDEREN ALLEEN ZICHZELF!!!! Dat zij ZELF verantwoordelijk zijn. Wil je iets veranderen in je leven dat niet leuk is? VERANDER DAN DATGENE IN JEZELF DAT ERVOOR ZORGT DAT DIE NIET LEUKE DINGEN GEBEUREN. Dat kunnen de kinderen natuurlijk nog niet alleen, daar is begeleiding bij nodig en die begeleiding kunnen wij hun aanbieden.

WEES JEZELF

Jezelf zijn is het grootste geschenk dat jij aan jezelf kunt geven!

Neem contact op